प्रदेश सरकार लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नेपालगन्ज - बाँके
flag
सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फाराम
तालिमको विवरण
कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण
स्थायी ठेगाना
नभएको   ठीकै   राम्रो  
नोकरी विवरण
प्रशिक्षण सम्बन्धी विवरण
हाल सिफारिस गरिएको प्रशिक्षणको विवरण
SN प्रशिक्षणको नाम * अवधि
1